Filmetikett

För att filmen skall bli en upplevelse för alla tittare hoppas vi att du kan visa respekt och hänsyn i salongen.

Kom i tid!
Kommer du sent till föreställningen, sätt dig i utkanten av bänkraden.

Stäng av mobilen, lämna datorn hemma
Lämna mobiltelefonen och handdatorn hemma, stäng av eller ställ in mobilen på ljudlös. Stäng även av vibrationssignalen på telefonen. De som köpt biljett har kommit för att se filmen och inte för att lyssna på din ringsignal eller lyssna på hur din granne mår.

Inget prassel
Öppna karamellpåsarna och andra prasslande påsar innan filmen börjar.

Tystnad
Från förtexten och framåt tystnar publiken för att njuta av filmen. Åsikterna om filmen diskuteras först efter att filmen slutat och inte under filmens gång.

Sitt i lugn och ro
Respektera andra tittare, sitt lugnt i stolen, sparka inte på bänken framför dig.

Var försiktig med 3D-glasögonen!
Vidrör inte glasögonens linser, var försiktig så du inte tappar glasögonen på golvet. Returnera glasögonen efter filmens slut.

Låt andra se sluttexten
Många vill se hela filmen, från förtexten till sluttextens sista rad. Om du inte vill se sluttexten, stå inte i vägen för dem som vill titta.

Vägled de små tittarna!
Om du har barn med dig, guida och hjälp dem uppföra sig på biografen. Returnera upphöjningsdynan efter filmen.