Åldersgränser

Kontrollera filmens åldersgräns innan du köper biljetter

Åldersgränserna är filmspecifika och anges alltid på varje films infosida. Om du är ung eller ska gå på bio med ett barn, kontrollera i förväg att du eller din minderåriga kompis är tillräckligt gammal för att se filmen. K18-filmer är endast tillgängliga för personer som fyllt 18 år. På K16-, K12- eller K7-filmer är åldersgränserna flexibla med upp till tre år om den unga kunden är i sällskap av en vuxen person.

Obs!
Åldersgränserna är inga åldersrekommendationer och de berättar inte heller vem ett program riktar sig till. Alla program har inte åldersgräns- och innehållsmärkningar. Till exempel undervisnings-, bildnings-, kultur-, musik-, sport-, hobby-, diskussions-, aktualitets- och nyhetsprogram eller frågesporter klassificeras inte, och därför har de inte heller några märkningar. Åldersgränsmärkningen är alltid ett intyg på att ett program och dess skadliga inverkan på barn har bedömts.